Zahrada ve svahu

Pokud se při budování své zahrady potýkáte s náročnějším terénem, zřejmě budete muset provádět terénní úpravy. Pokud ale projektujete zahradu ve svahu, neobejdete se bez nich téměř jistě.

Základním prvkem, který využívají zahrady umístěné ve svahu, jsou terasy. Ačkoli je toto řešení technicky náročnější, výsledek bývá opravdu ohromující. To, jak budou terasy provedené, určuje celý další projekt zahrady.

Velice oblíbeným řešením jsou také palisády z různého materiálu, případně drátěné stěny, které si získávají stále větší oblibu také v městských parcích (jedná se drátěné „schody" naplněné různě velikým kamením). Ve svahu se také dobře budují různé zídky nebo okrasné zahradní skalky.

Pro budování zahrady ve svahu je vhodné pro návrh zahrady a konkrétní technologické postupy využít přímo služeb zahradního architekta. Realizace zahrady svépomocí je s pokročilejší úpravou terénu mnohem náročnější a kvůli budoucí stabilitě svahu je užitečné projekt zahrady konzultovat s odborníky.